โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  
 
ภายในปี ๒๕๖๒ เป็นองค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน  บนพื้นฐานความเป็นพลเมืองดี  มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมก้าวล้ำสื่อเทคโนโลยี น้อมนำวิถีความพอเพียง