โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
คณะผู้บริหาร

นายภัคพล นามจิรโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา