โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการภาคกลาง ภาคตะวันออก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) เป็นตัวแทน สพป.ปจ.2 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  6 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3  เหรียญเงิน
2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3  เหรียญเงิน
3. นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3  เหรียญเงิน
4. อัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ ม.1-3  เข้าร่วม
5. คิดเลขเร็ว ม.1-3  เข้าร่วม
6. เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3    เหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:36   อ่าน 188 ครั้ง