โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document O3 อำนาจหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.47 KB
Adobe Acrobat Document O3 อำนาจหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.83 KB