โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพ (ปี 2563-2566)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพชุมชน (2565-2567)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB