โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.43 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.98 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.75 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 418.36 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.19 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.8 KB