โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Word Document แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.49 KB
Word Document แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.84 KB