โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Excel Spreadsheet สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240 KB