โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.21 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.31 KB