โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 93) 29 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.พ.63 (อ่าน 183) 01 มี.ค. 63
ผู้ปกครองสามารถศึกษาคู่มือนักเรียน AR โดยทำตามขั้นตอนการใช้งาน (อ่าน 220) 26 ก.ย. 62