โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ข่าวประชาสัมพันธ์
Countable noun /Uncountable noun #คำนามนับได้นับไม่ได้ #ภาษาอังกฤษง่ายๆ #ครูอ้อยวราสอนอิ้ง (อ่าน 1) 13 ต.ค. 64
วิชา ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดย ครูสุนีย์ (อ่าน 0) 13 ต.ค. 64
วิชา ภาษาไทย กับครูทรรศนกมล เรื่อง สระภาษาไทย (อ่าน 0) 13 ต.ค. 64
นวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Aculearn Conference และ สื่อเทคโนโลยีวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 34) 13 ต.ค. 64
ข่าววารสาร เรื่อง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 40) 13 ต.ค. 64
นางสาวณหทัย ม้นชล ขอเผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 146) 08 พ.ค. 64
ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 459) 29 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.พ.63 (อ่าน 562) 01 มี.ค. 63
ผู้ปกครองสามารถศึกษาคู่มือนักเรียน AR โดยทำตามขั้นตอนการใช้งาน (อ่าน 588) 26 ก.ย. 62