โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกาญจนา วงศ์กำภู
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0877828501
อีเมล์ : kanchana_fai@hotmail.com

นายสุทัศน์ ใจกลัด
ลูกจ้างประจำ

นาง ธนัญญา ประไพร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
เบอร์โทร : 0915846029