โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ปฐมวัย

นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางธัญนาฎ แพนลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธนาภรณ์ วงค์คำลือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2