โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0896006587
อีเมล์ : natty1118@hotmail.com

นางธัญนาฎ แพนลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0870652570
อีเมล์ : tunyanat1973@gmail.com

นางสาวธนาภรณ์ วงค์คำลือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0934866523
อีเมล์ : peepare23@gmail.com