โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ผู้บริหาร

นายภัคพล นามจิรโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน) ในสภาวะ โควิค19 ปีการศึกษา 2564
ดูผลโหวด
แบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/11/2018
ปรับปรุง 30/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 242366
Page Views 300785
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี
2 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์ กบินทร์บุรี
3 โรงเรียนบ้านนางเลง กบินทร์ กบินทร์บุรี
4 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์ กบินทร์บุรี
5 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์ กบินทร์บุรี
6 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์ กบินทร์บุรี
7 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์ กบินทร์บุรี
8 โรงเรียนนฤมิตวิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี
9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์ กบินทร์บุรี
11 โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) กบินทร์ กบินทร์บุรี
12 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี
13 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นนทรี กบินทร์บุรี
14 โรงเรียนวัดตันทาราม นนทรี กบินทร์บุรี
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นนทรี กบินทร์บุรี
16 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย นนทรี กบินทร์บุรี
17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นนทรี กบินทร์บุรี
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว นนทรี กบินทร์บุรี
19 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม นาแขม กบินทร์บุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นาแขม กบินทร์บุรี
21 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นาแขม กบินทร์บุรี
22 โรงเรียนบ้านท่าอุดม นาแขม กบินทร์บุรี
23 โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี
24 โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง กบินทร์บุรี
25 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ บ่อทอง กบินทร์บุรี 037480004
26 โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี
27 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี
28 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี บ้านนา กบินทร์บุรี
29 โรงเรียนบ้านหนองนาใน บ้านนา กบินทร์บุรี
30 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว บ้านนา กบินทร์บุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) บ้านนา กบินทร์บุรี
32 โรงเรียนบ้านพระปรง บ้านนา กบินทร์บุรี
33 โรงเรียนบ้านหาดมะกอก บ้านนา กบินทร์บุรี
34 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ย่านรี กบินทร์บุรี
35 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ย่านรี กบินทร์บุรี
36 โรงเรียนบ้านซ่ง ย่านรี กบินทร์บุรี
37 โรงเรียนบ้านเขาด้วน ย่านรี กบินทร์บุรี
38 โรงเรียนวัดย่านรี ย่านรี กบินทร์บุรี
39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ย่านรี กบินทร์บุรี
40 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ย่านรี กบินทร์บุรี
41 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
42 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
43 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี 037480073
45 โรงเรียนบ้านหนองตลาด ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
46 โรงเรียนวัดรัตนชมภู วังดาล กบินทร์บุรี
47 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม วังดาล กบินทร์บุรี
48 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ วังดาล กบินทร์บุรี
49 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม วังดาล กบินทร์บุรี
50 โรงเรียนวัดเกาะแดง วังดาล กบินทร์บุรี
51 โรงเรียนวัดวังหวาย วังดาล กบินทร์บุรี
52 โรงเรียนบ้านหนองจิก วังดาล กบินทร์บุรี
53 โรงเรียนบ้านเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี
54 โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี
55 โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี
56 โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี
57 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคียน กบินทร์บุรี
58 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี
59 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี
60 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
61 โรงเรียนบ้านเขาปูน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
62 โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี 037-480805
63 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
64 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
65 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
66 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
67 โรงเรียนบ้านวังกวาง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
68 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก หนองกี่ กบินทร์บุรี
69 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล หนองกี่ กบินทร์บุรี
70 โรงเรียนบ้านคลองอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี
71 โรงเรียนบ้านโคกสั้น หนองกี่ กบินทร์บุรี
72 โรงเรียนวัดโคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี
73 โรงเรียนบ้านโคกลาน หนองกี่ กบินทร์บุรี
74 โรงเรียนบ้านทด หนองกี่ กบินทร์บุรี
75 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
76 โรงเรียนบ้านปราสาท หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
77 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
78 โรงเรียนวัดหาดสูง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
79 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
80 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
81 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
82 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
83 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
84 โรงเรียนบรรหารวิทยา เมืองเก่า กบินทร์บุรี
85 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี
86 โรงเรียนบ้านโคกหอม เมืองเก่า กบินทร์บุรี
87 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี เมืองเก่า กบินทร์บุรี
88 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี
89 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี
90 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ นาดี
91 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี
92 โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี นาดี
93 โรงเรียนอนุบาลนาดี นาดี นาดี
94 โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี นาดี
95 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ นาดี นาดี
96 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี นาดี
97 โรงเรียนบ้านทับลาน บุพราหมณ์ นาดี
98 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ บุพราหมณ์ นาดี
99 โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 บุพราหมณ์ นาดี
100 โรงเรียนบ้านขุนศรี บุพราหมณ์ นาดี
101 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สะพานหิน นาดี
102 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สะพานหิน นาดี
103 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สำพันตา นาดี
104 โรงเรียนบ้านหนองแหน สำพันตา นาดี
105 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สำพันตา นาดี
106 โรงเรียนบ้านโคกกระจง สำพันตา นาดี
107 โรงเรียนวัดสารวนาราม สำพันตา นาดี
108 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ แก่งดินสอ นาดี
109 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ แก่งดินสอ นาดี
110 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ แก่งดินสอ นาดี
111 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ แก่งดินสอ นาดี
112 โรงเรียนบ้านวังรี แก่งดินสอ นาดี
113 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี
114 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต แก่งดินสอ นาดี
115 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง
116 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง
117 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ บางกระเบา บ้านสร้าง
118 โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง
119 โรงเรียนบ้านบางขาม บางขาม บ้านสร้าง
120 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) บางปลาร้า บ้านสร้าง 037362539
121 โรงเรียนนิคมพัฒนา บางปลาร้า บ้านสร้าง
122 โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง
123 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง
124 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บางพลวง บ้านสร้าง
125 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางพลวง บ้านสร้าง
126 โรงเรียนบ้านคลองสารภี บางพลวง บ้านสร้าง
127 โรงเรียนวัดอินทาราม บางยาง บ้านสร้าง
128 โรงเรียนวัดคลองเฆ๋ บางยาง บ้านสร้าง
129 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม บางยาง บ้านสร้าง
130 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น บางยาง บ้านสร้าง
131 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ บางยาง บ้านสร้าง
132 โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย บ้านสร้าง
133 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง บางแตน บ้านสร้าง
134 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน บ้านสร้าง
135 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน บ้านสร้าง
136 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บ้านสร้าง บ้านสร้าง
137 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บ้านสร้าง บ้านสร้าง
138 โรงเรียนชิตใจชื่น บ้านสร้าง บ้านสร้าง
139 โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) บ้านสร้าง บ้านสร้าง
140 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง 037-271235
141 โรงเรียนวัดเนินสูง คำโตนด ประจันตคาม
142 โรงเรียนสุวรรณวิทยา คำโตนด ประจันตคาม
143 โรงเรียนวัดคำภู คำโตนด ประจันตคาม
144 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม คำโตนด ประจันตคาม
145 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง คำโตนด ประจันตคาม
146 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส คำโตนด ประจันตคาม
147 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง คำโตนด ประจันตคาม
148 โรงเรียนวัดมะกอกแก้ว คำโตนด ประจันตคาม
149 โรงเรียนวัดทุ่งสบก คำโตนด ประจันตคาม
150 โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง ประจันตคาม
151 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ดงบัง ประจันตคาม
152 โรงเรียนวัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม
153 โรงเรียนวัดขิงกระชาย บุฝ้าย ประจันตคาม
154 โรงเรียนวัดบุฝ้าย บุฝ้าย ประจันตคาม
155 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บุฝ้าย ประจันตคาม
156 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน บุฝ้าย ประจันตคาม
157 โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) บ้านหอย ประจันตคาม
158 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม
159 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
160 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
161 โรงเรียนวัดดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม
162 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
163 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม ประจันตคาม
164 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน หนองแก้ว ประจันตคาม
165 โรงเรียนวัดหนองแก้ว หนองแก้ว ประจันตคาม
166 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ หนองแก้ว ประจันตคาม 037578451
167 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม หนองแสง ประจันตคาม
168 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ หนองแสง ประจันตคาม
169 โรงเรียนบ้านด่าน เกาะลอย ประจันตคาม
170 โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย ประจันตคาม
171 โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม
172 โรงเรียนบ้านเขานันทา โพธิ์งาม ประจันตคาม
173 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม ประจันตคาม
174 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โพธิ์งาม ประจันตคาม
175 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โพธิ์งาม ประจันตคาม
176 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม ประจันตคาม
177 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
178 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 โพธิ์งาม ประจันตคาม
179 โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) โพธิ์งาม ประจันตคาม
180 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ
181 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
182 โรงเรียนบ้านวังขอน กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
183 โรงเรียนบ้านประพาส กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ 037-208-492
184 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ 037400040
185 โรงเรียนบ้านวังทะลุ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ 037-208613
186 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ 0-3720-6232
187 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
188 โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูม ท่าตูม ศรีมหาโพธิ 037-285284
189 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
190 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
191 โรงเรียนวัดบุยายใบ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
192 โรงเรียนวัดบุพพาราม บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ
193 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
194 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
195 โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
196 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
197 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
198 โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
199 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ
200 โรงเรียนวัดหนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
201 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
202 โรงเรียนบ้านมาบเหียง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
203 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
204 โรงเรียนวัดนพคุณทอง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
205 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ 037480022
206 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
207 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
208 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
209 โรงเรียนวัดเนินผาสุก หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
210 โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
211 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
212 โรงเรียนหัวซาวิทยา หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
213 โรงเรียนวัดลิรัญดอน หาดยาง ศรีมหาโพธิ
214 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน คู้ลำพัน ศรีมโหสถ
215 โรงเรียนวัดสระมะเขือ โคกปีบ ศรีมโหสถ
216 โรงเรียนศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
217 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
218 โรงเรียนเทวรักษ์ โคกปีบ ศรีมโหสถ
219 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ 037-276377
220 โรงเรียนวัดแสงสว่าง โคกไทย ศรีมโหสถ
221 โรงเรียนวัดหนองเกตุ โคกไทย ศรีมโหสถ
222 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โคกไทย ศรีมโหสถ
223 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โคกไทย ศรีมโหสถ
224 โรงเรียนวัดสระข่อย โคกไทย ศรีมโหสถ
225 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกไทย ศรีมโหสถ
226 โรงเรียนวัดไผ่งาม ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ
227 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
228 โรงเรียนวัดโคกมะกอก ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
229 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
230 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
231 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
232 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
233 โรงเรียนวัดลำดวน ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
234 โรงเรียนโชติพิทยาการ ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
235 โรงเรียนทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี 037213370
236 โรงเรียนวัดหาดสะแก ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
237 โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
238 โรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
239 โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี
240 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
241 โรงเรียนวัดหัวกรด บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
242 โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
243 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
244 โรงเรียนบ้านหัวเขา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
245 โรงเรียนวัดบ้านพระ บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
246 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
247 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
248 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
249 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
250 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
251 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี 0-3721-1584
252 โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
253 โรงเรียนจงหมิน หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
254 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
255 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
256 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
257 โรงเรียนบ้านเนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
258 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
259 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
260 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
261 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
262 โรงเรียนวัดเนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
263 โรงเรียนบ้านหนองชะอม โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
264 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
265 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
266 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
267 โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
268 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สาขาวัดเทพประสิทธยาราม โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
269 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
270 โรงเรียนบ้านดงคุย โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
271 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
272 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
273 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี