โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ผู้บริหาร

นายสมหมาย สังขะวินิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน) ในสภาวะ โควิค19 ปีการศึกษา 2564
ดูผลโหวด
แบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/11/2018
ปรับปรุง 26/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 217320
Page Views 266249
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี
2 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์ กบินทร์บุรี
3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์ กบินทร์บุรี
4 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์ กบินทร์บุรี
6 โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) กบินทร์ กบินทร์บุรี
7 โรงเรียนนฤมิตวิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี
8 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์ กบินทร์บุรี
9 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี
10 โรงเรียนบ้านนางเลง กบินทร์ กบินทร์บุรี
11 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์ กบินทร์บุรี
12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์ กบินทร์บุรี
13 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย นนทรี กบินทร์บุรี
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นนทรี กบินทร์บุรี
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว นนทรี กบินทร์บุรี
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นนทรี กบินทร์บุรี
17 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นนทรี กบินทร์บุรี
18 โรงเรียนวัดตันทาราม นนทรี กบินทร์บุรี
19 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นาแขม กบินทร์บุรี
20 โรงเรียนบ้านท่าอุดม นาแขม กบินทร์บุรี
21 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นาแขม กบินทร์บุรี
22 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม นาแขม กบินทร์บุรี
23 โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี
24 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี
25 โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง กบินทร์บุรี
26 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ บ่อทอง กบินทร์บุรี 037480004
27 โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี
28 โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) บ้านนา กบินทร์บุรี
29 โรงเรียนบ้านหนองนาใน บ้านนา กบินทร์บุรี
30 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว บ้านนา กบินทร์บุรี
31 โรงเรียนบ้านพระปรง บ้านนา กบินทร์บุรี
32 โรงเรียนบ้านหาดมะกอก บ้านนา กบินทร์บุรี
33 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี บ้านนา กบินทร์บุรี
34 โรงเรียนวัดย่านรี ย่านรี กบินทร์บุรี
35 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ย่านรี กบินทร์บุรี
36 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ย่านรี กบินทร์บุรี
37 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ย่านรี กบินทร์บุรี
38 โรงเรียนบ้านซ่ง ย่านรี กบินทร์บุรี
39 โรงเรียนบ้านเขาด้วน ย่านรี กบินทร์บุรี
40 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ย่านรี กบินทร์บุรี
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี 037480073
42 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
43 โรงเรียนบ้านหนองตลาด ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
44 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
45 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
46 โรงเรียนวัดเกาะแดง วังดาล กบินทร์บุรี
47 โรงเรียนวัดวังหวาย วังดาล กบินทร์บุรี
48 โรงเรียนบ้านหนองจิก วังดาล กบินทร์บุรี
49 โรงเรียนวัดรัตนชมภู วังดาล กบินทร์บุรี
50 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม วังดาล กบินทร์บุรี
51 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ วังดาล กบินทร์บุรี
52 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม วังดาล กบินทร์บุรี
53 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคียน กบินทร์บุรี
54 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี
55 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี
56 โรงเรียนบ้านเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี
57 โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี
58 โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี
59 โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี
60 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
61 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
62 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
63 โรงเรียนบ้านวังกวาง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
64 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
65 โรงเรียนบ้านเขาปูน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
66 โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี 037-480805
67 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
68 โรงเรียนบ้านโคกลาน หนองกี่ กบินทร์บุรี
69 โรงเรียนวัดโคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี
70 โรงเรียนบ้านทด หนองกี่ กบินทร์บุรี
71 โรงเรียนบ้านโคกสั้น หนองกี่ กบินทร์บุรี
72 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก หนองกี่ กบินทร์บุรี
73 โรงเรียนบ้านคลองอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี
74 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล หนองกี่ กบินทร์บุรี
75 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
76 โรงเรียนวัดหาดสูง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
77 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
78 โรงเรียนบ้านปราสาท หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
79 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
80 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
81 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
82 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
83 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
84 โรงเรียนบ้านโคกหอม เมืองเก่า กบินทร์บุรี
85 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี เมืองเก่า กบินทร์บุรี
86 โรงเรียนบรรหารวิทยา เมืองเก่า กบินทร์บุรี
87 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี
88 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ นาดี
89 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี
90 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี
91 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี
92 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี นาดี
93 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ นาดี นาดี
94 โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี นาดี
95 โรงเรียนอนุบาลนาดี นาดี นาดี
96 โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี นาดี
97 โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 บุพราหมณ์ นาดี
98 โรงเรียนบ้านขุนศรี บุพราหมณ์ นาดี
99 โรงเรียนบ้านทับลาน บุพราหมณ์ นาดี
100 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ บุพราหมณ์ นาดี
101 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สะพานหิน นาดี
102 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สะพานหิน นาดี
103 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สำพันตา นาดี
104 โรงเรียนบ้านโคกกระจง สำพันตา นาดี
105 โรงเรียนวัดสารวนาราม สำพันตา นาดี
106 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สำพันตา นาดี
107 โรงเรียนบ้านหนองแหน สำพันตา นาดี
108 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ แก่งดินสอ นาดี
109 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ แก่งดินสอ นาดี
110 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ แก่งดินสอ นาดี
111 โรงเรียนบ้านวังรี แก่งดินสอ นาดี
112 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี
113 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต แก่งดินสอ นาดี
114 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ แก่งดินสอ นาดี
115 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง
116 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง
117 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ บางกระเบา บ้านสร้าง
118 โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง
119 โรงเรียนบ้านบางขาม บางขาม บ้านสร้าง
120 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) บางปลาร้า บ้านสร้าง 037362539
121 โรงเรียนนิคมพัฒนา บางปลาร้า บ้านสร้าง
122 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บางพลวง บ้านสร้าง
123 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางพลวง บ้านสร้าง
124 โรงเรียนบ้านคลองสารภี บางพลวง บ้านสร้าง
125 โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง
126 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง
127 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม บางยาง บ้านสร้าง
128 โรงเรียนวัดคลองเฆ๋ บางยาง บ้านสร้าง
129 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น บางยาง บ้านสร้าง
130 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ บางยาง บ้านสร้าง
131 โรงเรียนวัดอินทาราม บางยาง บ้านสร้าง
132 โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย บ้านสร้าง
133 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน บ้านสร้าง
134 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน บ้านสร้าง
135 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง บางแตน บ้านสร้าง
136 โรงเรียนชิตใจชื่น บ้านสร้าง บ้านสร้าง
137 โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) บ้านสร้าง บ้านสร้าง
138 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง 037-271235
139 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บ้านสร้าง บ้านสร้าง
140 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บ้านสร้าง บ้านสร้าง
141 โรงเรียนวัดเนินสูง คำโตนด ประจันตคาม
142 โรงเรียนสุวรรณวิทยา คำโตนด ประจันตคาม
143 โรงเรียนวัดคำภู คำโตนด ประจันตคาม
144 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง คำโตนด ประจันตคาม
145 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส คำโตนด ประจันตคาม
146 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม คำโตนด ประจันตคาม
147 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง คำโตนด ประจันตคาม
148 โรงเรียนวัดมะกอกแก้ว คำโตนด ประจันตคาม
149 โรงเรียนวัดทุ่งสบก คำโตนด ประจันตคาม
150 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ดงบัง ประจันตคาม
151 โรงเรียนวัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม
152 โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง ประจันตคาม
153 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บุฝ้าย ประจันตคาม
154 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน บุฝ้าย ประจันตคาม
155 โรงเรียนวัดขิงกระชาย บุฝ้าย ประจันตคาม
156 โรงเรียนวัดบุฝ้าย บุฝ้าย ประจันตคาม
157 โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) บ้านหอย ประจันตคาม
158 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม
159 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม ประจันตคาม
160 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
161 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
162 โรงเรียนวัดดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม
163 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
164 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน หนองแก้ว ประจันตคาม
165 โรงเรียนวัดหนองแก้ว หนองแก้ว ประจันตคาม
166 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ หนองแก้ว ประจันตคาม 037578451
167 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม หนองแสง ประจันตคาม
168 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ หนองแสง ประจันตคาม
169 โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย ประจันตคาม
170 โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม
171 โรงเรียนบ้านด่าน เกาะลอย ประจันตคาม
172 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โพธิ์งาม ประจันตคาม
173 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
174 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม ประจันตคาม
175 โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) โพธิ์งาม ประจันตคาม
176 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 โพธิ์งาม ประจันตคาม
177 โรงเรียนบ้านเขานันทา โพธิ์งาม ประจันตคาม
178 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม ประจันตคาม
179 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โพธิ์งาม ประจันตคาม
180 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ
181 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ 037400040
182 โรงเรียนบ้านวังทะลุ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ 037-208613
183 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
184 โรงเรียนบ้านวังขอน กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
185 โรงเรียนบ้านประพาส กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ 037-208-492
186 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ 0-3720-6232
187 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
188 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
189 โรงเรียนวัดบุยายใบ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
190 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
191 โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูม ท่าตูม ศรีมหาโพธิ 037-285284
192 โรงเรียนวัดบุพพาราม บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ
193 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
194 โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
195 โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
196 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
197 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
198 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
199 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ
200 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ 037480022
201 โรงเรียนวัดนพคุณทอง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
202 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
203 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
204 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
205 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
206 โรงเรียนบ้านมาบเหียง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
207 โรงเรียนวัดหนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
208 โรงเรียนวัดเนินผาสุก หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
209 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
210 โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
211 โรงเรียนหัวซาวิทยา หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
212 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
213 โรงเรียนวัดลิรัญดอน หาดยาง ศรีมหาโพธิ
214 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน คู้ลำพัน ศรีมโหสถ
215 โรงเรียนเทวรักษ์ โคกปีบ ศรีมโหสถ
216 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ 037-276377
217 โรงเรียนศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
218 โรงเรียนวัดสระมะเขือ โคกปีบ ศรีมโหสถ
219 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
220 โรงเรียนวัดสระข่อย โคกไทย ศรีมโหสถ
221 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกไทย ศรีมโหสถ
222 โรงเรียนวัดแสงสว่าง โคกไทย ศรีมโหสถ
223 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โคกไทย ศรีมโหสถ
224 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โคกไทย ศรีมโหสถ
225 โรงเรียนวัดหนองเกตุ โคกไทย ศรีมโหสถ
226 โรงเรียนวัดไผ่งาม ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ
227 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
228 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
229 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
230 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
231 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
232 โรงเรียนวัดโคกมะกอก ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
233 โรงเรียนวัดลำดวน ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
234 โรงเรียนโชติพิทยาการ ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
235 โรงเรียนทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี 037213370
236 โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
237 โรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
238 โรงเรียนวัดหาดสะแก ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
239 โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี
240 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
241 โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
242 โรงเรียนวัดหัวกรด บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
243 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
244 โรงเรียนบ้านหัวเขา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
245 โรงเรียนวัดบ้านพระ บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
246 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
247 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
248 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
249 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
250 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
251 โรงเรียนจงหมิน หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
252 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
253 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
254 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
255 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี 0-3721-1584
256 โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
257 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
258 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
259 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
260 โรงเรียนวัดเนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
261 โรงเรียนบ้านเนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
262 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
263 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
264 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
265 โรงเรียนบ้านหนองชะอม โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
266 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
267 โรงเรียนบ้านดงคุย โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
268 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
269 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
270 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สาขาวัดเทพประสิทธยาราม โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
271 โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
272 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
273 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี