โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,21:17  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ***ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,21:14  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณหทัย แม้นชล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2564,12:29  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณหทัย แม้นชล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2564,11:58  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,20:31  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ รางวัลชนะเลิศ เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดของเด็กยุค 4.0 ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครู ปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:35  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 4.0 ของ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครูครบวงจร พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:33  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับการแต่งตั้ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2557 ผลงานเรื่อง
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:29  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุคุสภา ครูดีในดวงใจ รางวัลชมเชย ครุผู้สอนปฐมวัยระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:11  อ่าน 1362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นแบบปฐมวัย รุุ่นที่ 2 ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2554
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:02  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..