โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดมารยาทไทยปีการศึกษา2545 - 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:48  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดมายาทไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:47  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ รางวัลชนะเลิศ เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดของเด็กยุค 4.0 ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครู ปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:35  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 4.0 ของ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครูครบวงจร พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:33  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับการแต่งตั้ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2557 ผลงานเรื่อง
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:29  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุคุสภา ครูดีในดวงใจ รางวัลชมเชย ครุผู้สอนปฐมวัยระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:11  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นแบบปฐมวัย รุุ่นที่ 2 ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2554
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:02  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนระดับปฐมวัยดีเด่น ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปีพ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:00  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ( Best Practice) ด้านปฐมวัย เรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ DLP ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ( symposium ) ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,22:38  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เก้าอี้จากขวดพลาสติก
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,11:23  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..