โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : สุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,21:17  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ***ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่ออาจารย์ : สุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,21:14  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณหทัย แม้นชล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2564,12:29  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณหทัย แม้นชล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2564,11:58  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : สุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,20:31  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดมารยาทไทยปีการศึกษา2545 - 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:48  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดมายาทไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:47  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ รางวัลชนะเลิศ เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดของเด็กยุค 4.0 ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครู ปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:35  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 4.0 ของ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครูครบวงจร พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:33  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับการแต่งตั้ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2557 ผลงานเรื่อง
ชื่ออาจารย์ : นางธัญนาฎ แพนลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,23:29  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..